مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

لابراتوار ژاک آندرل  بنا به نگرش متعالی خود در راستای حفظ محیط زیست ، درختان و گونه های در حال انقراض گیاهی ، مسئولیت هایی در حوزه فعالیت خود تعریف نموده است که بر آن اساس با همکاری مشتریان و مصرف کنندگان خود بتواند با عزم و خرد جمعی نسبت به نگهداشت هر چه بیشتر محیط زیست مسئولیت های خود را ایفا نماید .

این برنامه ها در قالب طرح های بلند ملت استراتژیک و برنامه های کوتاه مدت اجرائی در حال تدوین و راه اندازی است و اولین گام در این زمینه استفاده کمتر از مواد شیمیایی و سنتزی در تولید محصولات و رویکرد به طبیعت می باشد.

اجرای طرح های حمایتی با کمک  به همه مجموعه هایی که در حال حمایت از گونه های درحال انقراض گیاهی موجود هستند از دیگر سیاست های این مجموعه می باشد .

از برنامه بلند مدت  این سازمان کاهش تدریجی مصرف کاغذ در تولیدات و بسته بندی و تبلیغات می باشد که

برنامه سرزمین سبز نامگذاری شده است که به کمک این برنامه قصد داریم سهم خود را از مصرف کاغذ و نهایتا ً بریده شدن درختان به حداقل برسانیم و در این بین حمایت مصرف کنندگان از این محصولات و استفاده آنها از روش های جایگزین  جهت مطلع  شدن از خواص محصولات ژاک آندرل مانند فضای مجازی ، سایت ، اپلیکیشن و.... می تواند حمایت ارزشمندی از این ایده باشد.

برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت بشرح زیر است :

  • حمایت از گونه های گیاهی  در حال انقراض
  • استفاده ی حداقل  از کاغذ در بسته بندی و تبلیغات
  • عدم استفاده از مواد شیمیایی و مضر برای محیط زیست
  • حمایت از NGO های محیط زیستی
  • کاشت درخت و گیاهان داروئی و افزایش فضای سبز طبیعی در جهان