محصولات ژاک آندرل

ژاک آندرل  (Jacques Andhrel)  این اسم برای اولین بار در سالهای 1960 در شهر شاتورو  (Chateauroux)  در نواحی مرکزی فرانسه، زمانی روی زبانها افتاد که بنیانگذار آن با استفاده از طب گیاهی سنتی شروع به تولید مواد بهداشتی در داروخانه فامیلی نمود.